Меню

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів


Цей договір між фізичною особою - підприємцем Золотовою Вікторією Ігоревною, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернету-сайту, надалі - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання і доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товарів через інтернет-магазин vognyar.com Покупець, діючи з метою придбання Товару приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі «Договір») на умовах, що містяться в даній Оферті.

1.2. Замовлення – вирішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернетмагазині або доручення на придбання і доставку товарів.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Офертою) інтернет-магазину vognyar.com для будь-якої фізичної особи (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Вказаний договір є публічним, згідно із статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення і підтвердження замовлення, що підтверджує повне прийняття умов даної Оферти, згідно із статтею 642 Цивільного Кодексу України.

2.3. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Оферти, шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує свою згоду з умовами цього Договору, а також дає дозвіл на збір, обробку і передачу персональних даних третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Об'єм прав Замовника, як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних", зміст якого йому відомий і зрозумілий.


3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті інтернет-магазину vognyar.com.

3.2. Продавець має право в однобічному порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. В разі зміни ціни на замовлений товар, Продавець зобов'язався проінформувати Покупця про зміну ціни товару, шляхом внесення змін на сайті.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем товар не допускається.

3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті товару вважаються виконаними з моменту вступу Продавцеві грошових коштів.

3.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за товар здійснюються способами, вказаними на сайті інтернет-магазину в розділі «Доставка».


4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону: +38 (093) 1076361 або через сервіс сайту інтернет-магазина vognyar.com.

4.2. При оформленні Замовлення на сайті інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати наступну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, по якій слід доставити товар або адресу і № відділення Нової Пошти;

4.2.3. адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, ціна вибраного Покупцем товару вказуються в корзині Покупця на сайті інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. В разі не надання необхідній інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві при покупці товарів в інтернеті-магазині.

4.5. Прийняття Покупцем умов даної Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті інтернет-магазина або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається заключеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину.


5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Доставка». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з Оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

5.2. Вартість доставки товару регулюється транспортною компанією.

5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет-магазину згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (транспортна компанія).

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності кур'єра або представника транспортної компанії перевірити відповідність товару за якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.5. Замовник або Представник Замовника при прийомі товару своїм підписом експрес-накладної, наданою транспортною компанією, підтверджує, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.


6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від Товару у будь-який час до його передачі, або після передачі Товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, підтверджуючий факт покупки – квитанція про оплату та копія експрес-накладної, що надає транспортна компанія при отриманні товару.

6.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом і цим Договором, здійснюється за адресою: м. Коцюбинське, НП 1

6.4. При відмові Покупця від Товару належної якості Продавець повертає грошові кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається.

6.5. Повернення суми здійснюється на вказаний рахунок Покупця, після повернення товару, на основі листа-звернення Замовника на електронну пошту vognyar@gmail.com з наданням сканованих копій документів, що підтверджують факт покупки.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, заздалегідь замовлених на сайті інтернет-магазину vognyar.com і придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа і інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.


АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

Фізична особа-підприємець Золотова Вікторія Ігорівна  

Поштова адреса: 08298,  вул. Пономарьова, 2-А 

селище Коцюбинське, Київська обл,

Україна№картки 5169330533510415

Р/р № UA803052990000026004046234066

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ, 

МФО 305299 Код ДРФО 3286914363

Не платник ПДВ. Платник єдиного податку, 2 група